กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ” ณ พิพิธภัณธ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ” ในงานยกขันตั้งไหว้ครูศิลป์ ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณธ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาในการขอขมาครูบาอาจารย์ และเคารพกราบไหว้บวงสรวงครูบาอาจารย์ที่ประสาทวิชาต่างๆ ให้กับชนรุ่นปัจจุบันได้ซึมซับถึงวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นในบรรยากาศแบบล้านนา และการฟ้อนถวายมืออันวิจิตรตระการ พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน ที่ทำให้มนต์ขลังของงานยกขันตั้งไหว้ครูศิลป์คงควรค่าที่จะสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อเป็นคุรุบูชา จากบรรดาศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ตลอดจนเหล่าภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกคน

#พิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ #อธิกบูชาวันทาคุรุ #วิจิตรศิลป์ลานนาไทยจุดประกายให้โลกงาม
#ครบรอบวาระ๓๖ปีคณะวิจิตรศิลป์ #ครบรอบวาระ๑๖ปีกลุ่มหน่อศิลป์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม
คำค้น: , , , , ,