กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรม ช้อป ชิม ชิล ชมวิว เกษตรวิชญา

นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ช้อป ชิม ชิล ชมวิว เกษตรวิชญา กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรวิชญาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง และขยายผลสู่เกษตรกรต้นแบบ ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดงานในเดือนธันวาคม 2562 จะจัดขึ้นวันที่ 3 ธันวาคม ภายใต้แนวคิดวันดินโลก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตผลจากการดำเนินกิจกรรม ภายในโครงการเกษตรวิชญา จุด Check in แนะนำสถานที่ การตรวจสารตกค้างในพืชผัก การตรวจสารตกค้างในเลือด การสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภายในโครงการเกษตรวิชญา การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเอกลักษณ์ชุมชน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม