SRIPATUM USR มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

ปันน้ำใจ! SRIPATUM USR มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาปัญหาภายในครอบครัวในการสู้ภัยน้ำท่วม

ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประธานผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง แก่ นางสาวจิราพร แก่นการ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยความรักและห่วงใย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ปัญหาจากครอบครัวประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านอย่างหนักในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: