​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. จัด เสวนา “Research​ for the Benefit of Mankind: Lessons Learned” ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี คณะฯ

.นพ.บรรณกิจโลนาภิวัฒน์คณบดีคณะแพทยศาสตร์มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา “Research​ for the Benefit of Mankind: Lessons Learned” ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่คณาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มช. จากศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นำโดย .นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ .นพ.วิศิษฏ์ ทองบุญเกิด .ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร และ .ดร.นพ.อภิวัฒน์มุทิรางกูร ร่วมเป็นวิทยากร ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์มช. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม​ 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized