โรงแรมเลวิว เชียงใหม่ ทำบุญ ครบรอบ 1 ปี

ชิติพัทธ์ ศรีนวลสกุลณี ผู้จัดการโครงการ โรงแรมละรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป , นภาพร สักใหญ่ ผู้จัดการโรงแรมเลวิว พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมละรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป และพนักงานโรงแรมเลวิว เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญโรงแรม เนื่องในโอกาสครบรอบดำเนินกิจการ 1 ปีเต็ม ในวันที่ 29 กันยายน โดยในเวลา 09.39 น. นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ฉันท์เพล, ถวายสังฆทาน และเจริญพุทธมนต์ ที่โรงแรมเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมละรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ปเชียงใหม่ และพนักงานโรงแรมเลวิว เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมเลวิว เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม