โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดโครงการ “Safety body fit แผนกปฐมวัย 2562”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดโครงการ “Safety body fit แผนกปฐมวัย 2562” นำโดย นางสาวกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ทีมองค์กรพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล มอบสาระความรู้แก่นักเรียนแผนกปฐมวัย ทั้งหมดกว่า 360 คน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับในปี 2562 นี้ ได้รับความร่วมมือ จาก ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่, คศ.ยุพิน ชัยราชา รักษาอาการอนุศาสกและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ นางประกายแก้ว อินทวงค์ ประธานกิจกรรม และคณะนักเรียนแผนกปฐมวัยโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่โดยภายในกิจกรรมได้แบ่งฐานให้ความรู้ทั้งหมด

6 ฐานกิจกรรม คือ ฐานมือสะอาดปราศจากโรค, ฐานโรคติดต่อป้องกันได้, ฐานอย.น้อยดาราฉลาดเลือกอาหาร, ฐานฟ.ฟันยิ้มแฉ่ง, ฐานปลอดภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และฐานยาเสพติด ตลอดงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและนักเรียนต่างได้รับความรู้ที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ, เยาวชน
คำค้น: , , , , ,