แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ ในนามสภามหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2562 ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม ..2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , ,