เตรียมพร้อม! เด็กธุรกิจการบินนานาชาติ ม.ศรีปทุม อบรม CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน

International Airline Business หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” เพื่อความปลอดภัยและความเป็นมืออาชีพ

ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน จัดโครงการฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และการรับมือกับผู้โดยสารในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน (International Airline Business) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อความปลอดภัยและความเป็นมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากทีมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ์กว่า 20ปี จากสายการบินชั้นนำระดับโลก อาจารย์สุภาภรณ์ เป๋รัตนสำราญ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินลุฟท์ฮันซ่า และ อาจารย์ขนิษฐา แก้วพวงงาม พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง การบินไทย และพยาบาลวิชาชีพ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ พร้อมจำลองสถานการณ์ที่เสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลผู้โดยสารตามมาตรฐานการบินระดับสากล เพื่อให้นักศึกษามองเห็นภาพเสมือนสถานการณ์จริงและได้ลงมือฝึกปฎิบัติจริง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันต่อไป ณ ห้องเรียนอาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: