เชียงใหม่ เปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนกล่าวรายงานและร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการคิดค้นนวัตกรรมการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อรับฟังข้อเสนอต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา ในการหาแนวทางที่เหมาะสมตามบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการมาตั้งแต่มีประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในปี 2561 โดยมีโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 61 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างการรับรู้ในการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการให้แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , , ,