เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับราชเลขานุการในพระองค์

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการพัฒนา และแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในการตรวจติดตามรักษาความปลอดภัยของราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแผนการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ..กฤษณพงค์ พรหมการัตน์ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ..บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผอ.รมน.เชียงใหม่ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุม เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อม รวมไปถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ในการตรวจติดตามรักษาความปลอดภัยของราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับทราบผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการขุดลอกลำน้ำ พร้อมทั้งกำจัดขยะและวัชพืชในคลองแม่ข่า เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสาย 2 ฝั่งคลอง โดยหน่วยทหารและตำรวจเป็นหน่วยปฏิบัติ ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คลองแม่ข่าแต่ละช่วง และมีแผนปฏิบัติการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และผู้อยู่อาศัยบริเวณริมสองฝั่งคลอง ให้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าร่วมกัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,