เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการพัฒนาและแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่า จากราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จากราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการตรวจเยี่ยมจะเน้นการลงเรือท้องแบนตรวจในพื้นที่หลัก ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่าตามจุดต่างๆ และจะมีการตั้งโรงครัวพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารแก่จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า จำนวน 2 จุด โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่จัดทำไว้ ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในห้วงที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรก เป็นการพัฒนาคลองแม่ข่า คลองแม่ข่าน้อย คลองสันกลาง ระยะที่สอง พัฒนาคลองซอย และระยะที่สาม เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , ,