ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้กว่า ร้อยละ 70 ในช่วงปีที่ผ่านมา

นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ว่า ห้วงปีที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด 2,208 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องเดือดร้อนทั่วไป 412 เรื่อง แจ้งเบาะแสกระทำผิด 87 เรื่อง ร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ 256 เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 220 เรื่อง ร้องเรียนปัญหาที่ดิน 66 เรื่อง หนี้ 42 เรื่อง สคบ. 125 เรื่อง และเรื่องทั่วไป 1,000 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการยุติไปแล้ว 1,638 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 74.18 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 570 เรื่อง

สำหรับสถิติการให้บริการศูนย์บริการร่วม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ได้ให้บริการชำระค่าไฟฟ้า 22,218 ครั้ง ชำระค่าน้ำประปา 28,471 ครั้ง ชำระภาษีรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ 26,543 ครั้ง รับแจ้งความ /ให้คำปรึกษาคดีความ 3,056 ครั้ง และงานส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 8,371 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 88,659 ครั้ง

ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112-704 หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , ,