รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน “จิตอาสากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง”

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ห้องประชุมริมน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ 

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีประเพณียี่เป็ง ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและสำคัญของชาวล้านนา โดยประเพณีจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 13 ถึง 15 ค่ำของทุกปี และมีนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาร่วมงานจำนวนมาก หลังจากประเพณีดังกล่าวสิ้นสุด จะมีเศษกระทง ขยะมูลฝอย ลอยไปติดอยู่ตามประตูน้ำ ตลิ่งลำน้ำ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ำ เป็นการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้ลำน้ำปิงไหลโดยสะดวก มีความสะอาดและไม่เกิดการเน่าเสีย โดยในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ซึ่งจะ KICK OFF วันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ โดยในการประชุมมีการมอบหมายภารกิจ เพื่อให้กิจกรรม KICK OFF เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะมีจิตอาสา พลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบขยะกระทงบริเวณเหนือประตูระบายน้ำลำน้ำแม่ปิง ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จะมีกระทงเฉลี่ย 36 อัน พื้นที่ที่มีกระทงมาติดประมาณ 2,700 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นปริมาณกระทงที่มาติด 70 ตัน ส่วนมากเป็นวัสดุธรรมชาติ โดยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจิตอาสา และทุกภาคส่วนจะร่วมกันทำการจัดเก็บในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ลำน้ำปิงกลับมาใสสะอาด ปราศจากขณะสิ่งปฏิกูลในลำน้ำ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้คาดว่าจะทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิงลดลง จากปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่มาเที่ยวงานเทศกาลยี่เป็ง ร่วมลอยกระทงขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยใช้กระทง 1 กระทง ต่อ 1 ครอบครัว ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% อาทิ ต้นกล้วย ใบตอง งดใช้กระทงที่ทำจากโฟม สำหรับกระทงขนมปังขอให้หลีกเลี่ยง เนื่องจากจะทำให้เกิดน้ำเน่าเสียในลำน้ำปิง และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , , , ,