รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ ให้ความรู้โรคข้อและรูมาติสซั่ม แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ให้ความรู้โรคข้อและรูมาติสซั่ม แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคข้อและรูมาติสซั่ม ที่พบบ่อยทั้งในเรื่องสาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน จัดโดยหน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,