ม.แม่โจ้ เพาะ  “เห็ดเผาะ” ได้สำเร็จ  สร้างป่า ลดเผา สร้างรายได้ สลายฝุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ  คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้  ให้การต้อนรับ นายคมสันต์ สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ในโอกาสเข้าชมผลการดำเนินงาน  โครงการเห็ดป่าคืนถิ่น  สร้างป่า  สร้างรายได้  สลายฝุ่น  อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการเห็ดป่าคืนถิ่น  สร้างป่า  สร้างรายได้  สลายฝุ่น  เป็นโครงการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้  ได้ทำการวิจัยและทดลองจนสามารถเพาะเห็ดเผาะ ได้สำเร็จ ได้เห็ดเผาะคุณภาพ  มีรสชาติดี มีขนาดเม็ดใหญ่กว่าเห็ดเผาะในป่าธรรมชาติทั่วไป  เตรียมพัฒนาต่อยอดส่งเสริมให้กับเกษตรกรและชุมชนต่อไป  ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร ลดการเผา ลดฝุ่นควัน ส่งเสริมการดูแลรักษาป่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์สันต์ชัย มุกดา หัวหน้าฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 08-9554-2325

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, การเกษตร, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,