ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายวางแผนอุดมศึกษา 2562 ระดมสมองเพื่อ “ปลดล็อคอุดมศึกษา”

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และผู้แทนกองแผนงาน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2562 เรื่องปลดล็อคอุดมศึกษา ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว .เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

การเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อร่วมจัดทำข้อเสนอการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อปลดล็อคประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยและพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,