มอบหนังสือ รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่มอบหนังสือ รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3 เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ซึ่งหนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ฯ การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3 เป็น 1 ใน 7 เรื่อง ของสื่อ 60 พรรษาหนังสือเรื่องนี้มี ทั้งหมด 3 เล่ม รวม 46 เรื่อง ทรงบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรียงตามวัน เวลา เนื้อหากล่าวถึงความรู้ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและ การปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยอุตสาหะสุดพ้นพรรณนาในการทรงงานด้านการศึกษา อย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของไทยทั้งระบบในทุกมิติ จึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับการเพิ่มพูนความรู้ และมุมมอง เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการศึกษา ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม .. 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , ,