มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 60th Anniversary Celebration “International Forum” ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

.คลินิกนพ.นิเวศน์นัจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 60th Anniversary Celebration “International Forum” ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลนาภิวัฒน์คณบดีคณะแพทยศาสตร์มช. ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้แทนผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยการประชุมในครั้งนี้จัดให้มีการอภิปราย เสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหาร โดยคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาล จากประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 22 สถาบัน จากทั้งหมด 8 ประเทศ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม​ 2562 ห้องประชุมชั้น​ 15​ อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,