มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมหารือกับคณะผู้บริหารของ The Hong Kong Polytechnic University

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมหารือกับคณะผู้บริหารของ The Hong Kong Polytechnic University ด้านการพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The Hong Kong Polytechnic University ในด้านการนำ technology, iT , data science มาประยุกต์ใช้กับ health research และ การสร้างความร่วมมือด้าน student – staff exchange ทั้งหมด เพื่อสนับสนุนทิศทางการเติบโตของ biomedical informatics center ของคณะแพทยศาสตร์ มช. และการสร้างหลักสูตรปริญญาโทด้าน biomedical informatics ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2562 The Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , ,