มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี .ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธี ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษะชุณหะนันทน์ รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมในพิธี ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,