มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันสถาบันขงจื่อ ฉลองวันชาติจีน และฉลองการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2492 และการครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงฉลองการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานประกอบด้วย โซนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน โซนกิจกรรมวัฒนธรรมจีน โซนนิทรรศการภาพความสำเร็จ 70 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีน และนิทรรศการภาพความสำเร็จ 13 ปี ของสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมกรีนนิมมาน

การจัดงานดังกล่าว เพื่อตอกย้ำภาพความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสถาบันขงจื่อฯ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต่างๆ ตลอดจนพันธมิตรองค์กรต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ในการดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลัก คือการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากปัจจุบันภาษาจีนได้กลายมาเป็นหนึ่งในภาษาสำคัญเพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อการค้าและการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ “Belt Road Initiative” เป็นนโยบายเพื่อการสร้างการติดต่อทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นสะพานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนกับคนไทย สถาบันขงจื่อฯ จึงเปรียบเสมือนหนึ่งในสะพานเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตามนโยบายดังกล่าวระหว่างไทยและจีน

วันสถาบันขงจื่อนอกจากการแสดงภาพความสำเร็จในอดีตตลอด 13 ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นการประกาศถึงความพร้อมในการนำโครงการความร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมาให้กับนักเรียน นักศึกษาไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,