มช. รับรางวัลเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ งาน “Digital Thailand Big Bang 2019”

รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับใบประกาศนียบัตร เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” ตามโครงการเมืองอัจฉริยะ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นเมืองที่มีความพร้อมประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ในการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม .. 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , ,