พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่โซนเหนือตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่แตง

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ลงพื้นที่โซนเหนือตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่แตง โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอแม่แตง และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง ได้ให้การต้อนรับฯ เพื่อมอบหมายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ..2563

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมประกอบด้วย

1) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร แช่มือ เท้า (นางจินดา ลานคำ) และการแสดงสาธิตฯ

2) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรท้องถิ่น (กลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ)

3) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการจักสาน (นางบัวผัน บุญเลิศ)

4) การจัดขันโตก (แกงกล้วยนวล ยำหัวปลี แกงผักกูดใส่ปลา แกงแคไก่เมือง)

5) ร้านกาแฟ “Jungle De cafe”

6) ปางช้าง แก่งกื้ด การล่องเรือยางแม่น้ำแม่แตง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,