พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภออ๋มกอย

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภออ๋มกอย โดยมี นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ได้ให้การต้อนรับคณะฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ในการนี้ คณะได้เยี่ยมชมร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,