ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” แล้วกว่า 3,000 ราย และยังเปิดรับร้านค้าไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคมนี้

นางกฤติยา นวลจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มาตรการ “ชิมช้อปใช้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ว่า มีประชาชนลงทะเบียนมาใช้สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 231,000 ราย ขณะที่มีร้านค้าผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 3,005 ราย  แบ่งเป็นร้านประเภทชิม จำนวน 1,509 ราย ประเภทช้อป 1,373 ราย และประเภทใช้ 123 ราย และยังเปิดรับร้านค้าให้เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ และย้ำเตือนผู้ประกอบการ ห้างร้าน ห้ามไม่ให้มีการเอาเปรียบประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการฯ  หากได้รับการร้องเรียนและมีการตรวจสอบว่ากระทำการลักษณะดังกล่าวจริง จะดำเนินการยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ทันที รวมถึงขึ้นบัญชีดำสำหรับการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในอนาคตด้วย ซึ่งขณะนี้ได้มีการตัดสิทธิ์ร้านค้าและขึ้นบัญชีดำกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 1 ราย ที่จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้แนะนำประชาชนว่า หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์และมีการเปิดใช้ครั้งแรกภายในระยะเวลา 14 วันแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้หมดภายในวันเดียว เงินส่วนที่เหลือ ยังนำไปใช้สถานที่อื่นๆ ภายในจังหวัด ที่ลงทะเบียนไว้ได้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่สำคัญยังสามารถเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าที่ 2 เพื่อนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้ทั่วประเทศ โดยจะได้รับเงินคืนสูงสุด 15% หรือ 4,500 ต่อคน หลังสิ้นสุดโครงการ 30 พฤศจิกายน 2562 และจะได้รับเงินดังกล่าวคืนไม่เกิน 1 เดือน หรือภายในเดือนธันวาคม 2562

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, นโยบายการเมือง, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,