บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว ตลาดหัวปลี OTOP นวัตวิถี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

นักศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงพื้นที่ตลาดหัวปลี ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี OTOP เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยทีมโค้ช จัดโครงการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการนำเหล่านักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU ลงพื้นที่จริงในการเรียนรู้ภาพใหญ่ด้านนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บข้อมูล เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 ณ ตลาดหัวปลี “ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง”(โครงการต้นแบบที่ดีในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) จังหวัดสระบุรี

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU ลงพื้นที่จริงด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนาม ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรมให้ชุมชนและ SME จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยท่านพัฒนาการจังหวัด และSMEในพื้นที่ จ.สระบุรี ซึ่งเป็น best practices ระดับประเทศ ส่งต่อองค์ความรู้ พร้อมทักษะในการตั้งคำถามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยมีทีมโค้ชพร้อมวิทยากรในพื้นที่ อาทิ คุณน้องเจ้าของตลาดหัวปลี OTOP นวัตวิถี ด้านการจัดการภาคเอกชน ,คุณสายชล เจ้าของธุรกิจบ้านไร่กาแฟ ด้านการสร้างแบนด์และแรงบัลดาลใจในการทำธุรกิจ ,คุณอำนาจเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ด้านการบริหารรูปแบบทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนาชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง เพื่อเติมเต็มความรู้ในส่วนต่างๆตลอดทั้งวัน และในภาคค่ำได้จัดให้มีการสรุปบทเรียนร่วมกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้สำหรับนักศึกษาในการนำมาต่อยอดเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมชุมชนใหม่ๆต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: