บริจาคเงินสมทบทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณสรรเพชุดา ปัญญาตรง คุณปรินดา คงคะจันทร์ และคุณปิติภัทร คงคะจันทร์ บริจาคเงินจำนวน 102,000 บาท สมทบทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี .นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,