คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. จัด กิจกรรม Town Hall Meeting​ (คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. บนเส้นทางคุณภาพ​ &​ แทนคำขอบคุณ…หัวใจคนสวนดอกทุกดวง)

.นพ.บรรณกิจโลนาภิวัฒน์คณบดีคณะแพทยศาสตร์มช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Town Hall Meeting​ (คณะแพทยศาสตร์มช. บนเส้นทางคุณภาพ​ &​ แทนคำขอบคุณหัวใจคนสวนดอกทุกดวง) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการทำงานบนเส้นทางคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศโดยมี นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. บรรยายเรื่องจาก AHA สู่ TQC” .ผ่องพรรณ ธนา และ .ปรมินทร วีระอนันตวัฒน์ กล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผ่าน กระบวนการรับรองมาตรฐานขั้นก้าวหน้า (AHA)

ผศ.นพ.วิชัยชื่นจงกลกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กล่าวขอบคุณบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. และส่งต่อการบริหารงานให้แก่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และการแสดงค่านิยมพื้นฐานการทำงานสู่ความสำเร็จ โดย CQIT ambassador ห้องประชุมชั้น​ 2 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์มช. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม​ 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,