คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. จัดประชุมวิชาการ “Now and Future in Healthcare” ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี ของคณะฯ

.นพ.บรรณกิจโลนาภิวัฒน์คณบดีคณะแพทยศาสตร์มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “Now and Future in Healthcare” ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจัดให้มีการอภิปราย เสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดแนวทางและวิธีดำเนินการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ จนสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้งานทางการแพทย์สาขาต่างๆได้ในอนาคต โดยมีผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์มช. และบุคลากรทางการแพทย์ จากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว .เมือง .เชียงใหม่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม​ 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,