คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Advances in Medicine

ผศ.ดร.นพ.วิชาญ วิทยาศัย ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ และศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง Advances in Medicine ซึ่งจัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดยคณาจารย์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขาวิชา ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ในหัวข้อเรื่อง การแพทย์ฉุกเฉิน : บริการไร้พรมแดน, ความก้าวหน้าด้านการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ, การผ่าตัดมะเร็งกระดูกสันหลัง, การผ่าตัดมะเร็งปอดผ่านกล้องช่วยผ่าตัด, บ้านหลังใหม่แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ ให้กับผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ มช. และศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ได้รับฟัง ห้องประชุมงานห้องสมุด ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์มช. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม​ 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,