คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Techniques for Fly Research”

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Techniques for Fly Research” ให้แก่นักวิจัยชาวไทยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร และนักวิจัยจากสาธารรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางงานวิจัยระดับนานาชาติ ผ่านการอบรมดังกล่าว อันประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การออกภาคสนาม การเตรียมตัวอย่างแมลงวัน การจำแนกสายพันธุ์แมลงวัน และการวาดภาพแมลง เพื่อตีพิมพ์ในงานวิจัย การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เกิดความร่วมมือด้านงานวิจัยต่อเนื่อง เมื่อเสร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประกาศนียบัตรจาก รศ.ดร. เบญจวรรณ ปิตาสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา และกล่าวปิดงาน โดย .ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ห้องประชุมฐิตะสุต ชั้น 5 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,