คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดนิทรรศการโรคทางโลหิตวิทยา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดนิทรรศการโรคทางโลหิตวิทยาและเสวนาเรื่องหลอดเลือดดำอุดตัน..ภัยเงียบในโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจการรักษาโรค พร้อมทั้งแนะวิธีปฏิบัติตัวขณะเข้ารับการรักษา

.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์พิเศษหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการโรคทางโลหิตวิทยาและการเสวนาเรื่องหลอดเลือดดำอุดตัน..ภัยเงียบในโรงพยาบาลเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรคทางโลหิตวิทยาเป็นโรคที่พบบ่อย และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โรคนี้พบในทุกเพศทุกวัย ซึ่งแต่ละโรคจะมีการรักษา การตอบสนองต่อการรักษา การพยากรณ์โรคที่แตกต่างกัน ในปัจจุบันการรักษาโรคทางโลหิตวิทยามีการพัฒนาเป็นอย่างมาก มีสูตรยาใหม่ๆ มากมาย สามารถแบ่งได้เป็นโรคมะเร็ง อาทิ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันและเรื้อรัง และโรคที่ไม่ใช่มะเร็งทางโลหิตวิทยา อาทิ ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ พบได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา และผู้ป่วยที่ไม่ใช่มะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งภาวะหลอดเลือดดำอุดตันจะส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น

ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยา อาทิ โรคหลอดเลือดดำอุดตัน โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ และงานสวนาเรื่องหลอดเลือดดำอุดตัน ภัยเงียบ ให้แก่ผู้ปวย และประชาชนทั่วไปในโรงพยาบาลอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,