ขนส่งเชียงใหม่ เพิ่มความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง ย้ำแอลกอฮอล์เป็นศูนย์

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูฝนสู่ฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ ในบางพื้นที่อาจประสบปัญหาฝนตกหนัก ส่งผลให้สภาพถนนลื่น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก และรถโดยสาร ตรวจสอบรถทุกคันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบและใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ ตรวจสอบการติดตั้ง GPS ให้สามารถใช้งานได้ และตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด โดยต้องไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%” ไม่ให้ หรือยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หรือไม่มีความพร้อมในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยเด็ดขาด

กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องให้เร่งดำเนินการซ่อมแซม เพื่อนำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด โดยให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้จากระยะปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมทั้งขอความร่วมมือรถโดยสารสาธารณะ ให้นำรถเข้าตรวจ จุดตรวจ Checking point ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ช่วยป้องกันลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง โดยจุด Checking Point ของจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 จุด คือ จุด Checking Point เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว และจุด Checking Point หมวดทางหลวงท่าข้าม อำเภอฮอด

สำหรับในช่วงวันหยุดเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน โดยการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 โดยตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถ และตรวจความพร้อมของตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถ จัดแผนรองรับการเดินทางไปกลับ ของผู้โดยสาร พร้อมทั้งสำรองรถโดยสารให้เพียงพอให้บริการ เพื่อมิให้มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย หรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ แจ้งได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , , , ,