กลาโหมขับเคลื่อนนโยบาย เตรียมสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 63

พล.. รักษ์ศักดิ์  โรจน์พิมพ์พันธ์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม  เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)    ห้องหลักเมือง 2 ชั้น 3 ศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมเมษายน 63

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พล..อำนาจ   ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่  3 พร้อมด้วย ..กฤติ  พันธะสา  เลขานุการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 .. ที่ผ่านมา ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยกองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่  3 เตรียมจัดประชุมแถลงแผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด ในวันที่ 22 .. 62 เวลา 09.00 . สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ .เมือง จว... โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ  (.., .., .., ., .., .., .., .. และ ..) ตลอดจนรับฟังการดำเนินของกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่  3 เพื่อหาสาเหตุ/ปัจจัยหลักที่เกิดปัญหาในพื้นที่ และกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่าและหมอกควัน (จนถึงระดับตำบล) และแผนเผชิญเหตุ/แผนงาน งบประมาณของจังหวัดที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดมาตรการบัญชาการเหตุการณ์ ในการควบคุม อำนวยการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , , ,