กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ออกให้บริการรับคำร้องนอกสถานที่และสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานออกให้บริการและชี้แจงสร้างความมั่นใจในการบริการน้ำประปา ชี้แจงรายละเอียดการขอติดตั้งมิเตอร์ประปาแก่ผู้ต้องการใช้น้ำประปา พร้อมกันนี้ได้ให้บริการรับคำร้องนอกสถานที่ หลังจากที่มีการทำบันทึกข้อตกลงและรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โดยจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในวงเงินรวมทั้งสิ้น 8,129,080.- บาท และในวันนี้มีผู้มาขอใช้สิทธิ์ ในโครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% จำนวน 150 ราย ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ  เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ต้องขอขอบพระคุณ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ และคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแม่เหียะ  ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ำประปา ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนเพื่อให้มีน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , ,