กบข. จัดกิจกรรม สัญจรพบสมาชิก  ชี้แจงแนวทางการบริหารด้านการเงินหลังเกษียณอายุ ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม กบข. สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 16 โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. ตอบทุกประเด็นข้อสงสัย การตรวจสุขภาพทางการเงิน ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินส่วนบุคคลให้กับสมาชิก ทั้งข้าราชการวัยทำงานและวัยเกษียณ

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การลงทุนกับ กบข. เป็นการลงทุนระยะยาว ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินออมที่จะได้รับเมื่อถึงวันที่ออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ เพิ่มจากเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญที่จะได้รับจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งระหว่างที่รับราชการมีสมาชิก กบข. บางท่านได้เลือกออมเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกับ กบข.เพื่อให้สอดรับภาวะตลาดการลงทุน แต่ก็ยังมีสมาชิก กบข.บางท่านที่อาจไม่มีเวลาได้ทำความเข้าใจรูปแบบการลงทุนกับ กบข. ทำให้ไม่มีข้อมูลเพียงพอเพื่อใช้ตัดสินใจวางแผนการลงทุนกับ กบข. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้ให้เวลากับตนเอง เพื่อเรียนรู้การวางแผนการเงินผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ กบข.จัดขึ้น และสามารถนำกลับไปปรับใช้วางแผนการลงทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หากสมาชิกต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กองทุนบำหน็จบำนาญข้าราชการ www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 202, 531

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , , ,