เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก โดยมีเป้าหมายจะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านการศึกษา เพราะเยาวชนจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่ จะรับช่วงภารกิจในการรักษา พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ตลอดจนสืบสานมรดกวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป ภายในมีกิจกรรมการแสดงผลงานด้านกิจกรรม การแสดงความสามารถบนเวที การแสดงดนตรีไทยดนตรีสากล การจัดบูธแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 11 โรงเรียน ในหัวข้อของกิ๋นลำตี้คนเมืองมักและพิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 61 คน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อส่งเสริมบทบาทของเด็กและเยาวชนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , ,