เชียงใหม่ นำปทุมมา-กระเจียว ราชินีป่าฝน สู่สายตานักท่องเที่ยว

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม้ดอกปทุมมาและกระเจียว โดยมี นายวิชัย ศรีโพธ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ .เมือง .เชียงใหม่

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปทุมมา หรือที่ชาวต่างชาติมักนิยม เรียกว่า สยามทิวลิปสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 500ไร่ปลูกมากใน 3 อำเภอ ได้แก่ สันทราย อำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว  ลักษณะการผลิตและการจำหน่าย เป็นการส่งออกหัวพันธุ์ และไม้ตัดดอก สำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทั้งกระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้เกษตรกรพบผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาให้เกิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาดต่อไป

ดอกไม้ในกลุ่มปทุมมาและกระเจียว ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีมากทางภาคอีสานและภาคเหนือ ของไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ปทุมมา และกระเจียว เป็นไม้ดอกมีหัวอยู่ใต้ดิน ส่วนในการนำมาใช้ประโยชน์นั้น สามารถตัดดอกใช้ประดับตกแต่ง เพราะเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีความคงทนสวยงามหลากสีสัน บางพื้นที่นิยมบริโภค  บางจังหวัดอย่างเช่น จังหวัดชัยภูมิ ยังได้มีการจัดงานเกี่ยวกับ ดอกกระเจียวหรือปทุมมา เป็นประจำทุกปี ซึ่งจะตรงกับช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว จนเปรียบดอกไม้ชนิดดังกล่าวว่าราชินีแห่งป่าฝน  ซึ่งสร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปีละหลายล้านบาท

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,