เชียงใหม่ จัดอบรมแนวทางดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ โครงการ อพ.สธ. โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 500 คนเข้าร่วม หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ให้กับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. จำนวน 3 รุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. จากโรงเรียนป่าแป๋วิทยา โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ชมอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , ,