สสค.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการกิจการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2562

นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการกิจการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2562  โดยได้รับเกียรติจาก นางวลัยพร เหล่าวานิช  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการฯในครั้งนี้

ซึ่งในปีนี้ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์จำกัด (มหาชน) ชื่อในการดำเนิน สถานประกอบการโรงพยาบาลลานนาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (.. 2558 – ..2562) โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คุณศุภลักษณ์ มิทเชลล์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบุคคลธุรการ โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ห้องอินพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส .เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,