ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เตรียมส่งมอบภารกิจให้มณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62

พล..บุญยืน อินกว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการประชุมหารือร่วมกับ ..อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และคณะ ในโอกาสประสานการปฎิบัติเตรียมรับมอบการปฎิบัติงานตามภารกิจของ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย

ในการนี้   ฝ่ายเสนาธิการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยส่งมอบภารกิจให้มณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ..62

ทั้งนี้ใน 28 ..62 มณฑลทหารบกที่ 33 จะจัด ฝ่ายเสนาธิการที่รับผิดชอบสายงานที่เกี่ยวข้อง มาศึกษางานก่อนการส่งมอบภารกิจ และประสานขอใช้ที่พักสำหรับกำลังพลต่อ ในส่วนของ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ขอให้ดำเนินการส่งคืนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการก่อน จากนั้น มณฑลทหารบกที่ 33 จะดำเนินการขอยืมภายหลัง

นอกจากนี้ ทางคณะได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตามโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมต่อ 4 ตำบลครั้งที่ 8/62 ของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย  ห้องประชุมศมพ..อมก๋อย อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,