รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับภาคประชาชน เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพของชาวเชียงใหม่

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุม เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมี ตัวแทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนเข้าร่วม ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เครือข่ายภาคประชาชนได้รวมกลุ่ม ภายใต้ชื่อ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก โดยทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ได้เสนอขอรัฐบาล กำหนดให้ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นความสำคัญในลำดับแรก ในการจัดทำนโยบาย และเสนอให้จัดทำนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างเป็นระบบ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ได้รับฟังความต้องการ และร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหากับภาคประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาในการจัดระดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ในการจัดทำข้อเสนอก่อนที่จะยื่นเรื่องให้กับรัฐบาล โดยขอให้ภาคประชาชนช่วยกันเสนอทางออกของปัญหา ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเต็มที่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,