รพ.​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ จัดสัมมนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนา​โรงพยาบาล​ฯ

ผศ.นพ.วิชัยชื่นจงกลกุลผู้อำนการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นประธานนพธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยจัดให้มีการนำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาล โดยหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานสังกัดโรงพยาบาลฯ ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน​ 2562 สิบแสน รีสอร์ทแอนด์สปา.แม่แตง .เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , ,