รพ.ลานนา ร่วมงาน “รวมใจไทย สืบสาน พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า”

ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด เข้าร่วมงานรวมใจไทย สืบสาน พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า รพ.แมคคอร์มิค โดยมี รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ กรรมการและเลขานุการโครงการฯ นพ.มาโนชญ์ เล้าวงศ์ ผอ.รพ.แมคคอร์มิค เป็นประธานในงานนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย 

คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล .มหิดล ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดโครงการนี้ขึ้น และร่วมกันระดมทุนสร้างพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า พร้อมกันนี้ยังมีการแสดง แสง สี เสียง มัลติมีเดีย “21 วันแห่งการทรงการแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ของหมอเจ้าฟ้า

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,