ม.แม่โจ้ จัด Thank you Press Party 2019 ร่วมสังสรรค์ สานสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ – สื่อมวลชน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมคณะผู้บริหารทุกคณะทุกสำนักของมหาวิทยาลัย ร่วมพบปะสื่อมวลชนอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง  กระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีร่วมกันมายาวนาน  และเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด   บุลลี่โบวล์  กาดสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีรากฐานทางการเกษตร มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 85 ปี โดยแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา นวัตกรรม งานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในแต่ละภาคส่วนของประเทศ ซึ่งในทุก กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมีสื่อมวลชนที่คอยสนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมหรือองค์ความรู้ต่าง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาโดยตลอด ด้วยสายสัมพันธ์อันยาวนานนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีที่สื่อมวลชนทุกท่านมอบให้แม่โจ้เสมอมา ทางมหาวิทยาลัยจึงอยากขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนให้ความร่วมมือและส่งเสริมในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การแข่งขันโบว์ลิ่งชิงรางวัลมากมาย ชิมเมนูอาหารจาก Bistro 2477 โดย คณะพัฒนาการท่องเที่ยว และชมนวัตกรรมผลงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย    ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันจระเข้  ผลิตภัณฑ์คอลลาเจน/มะเขือม่วง  การปลูกพืชในบรรจุภัณฑ์  และชิมข้าวเจ้าก่ำหอม แม่โจ้ 1 เอ ข้าวพันธุ์ใหม่ของแม่โจ้  ตลอดจนชมการแสดงดนตรีสดจากวง แบนโจแม่โจ้ รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ เกมส์สุดฮา  สร้างความประทับใจตั้งแต่เริ่มงานจนจบงาน จึงเป็นงานกระชับความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวสื่อฯ กับ    มหาวิทยาแม่โจ้ สถาบันการศึกษาที่ได้ชื่อว่า เป็น มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (Maejo : The University of Life)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , ,