มูลนิธิเกื้อดรุณ บริจาคเครื่องปั่นเหวี่ยง ให้แก่หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

มูลนิธิเกื้อดรุณโดย ผศ.ดร.นพ.วิชาญ วิทยาศัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ บริจาคเครื่องปั่นเหวี่ยงจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 700,000 บาท ให้แก่หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,