พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ บ้านแม่แมะ (บ้านต้นไม้) OTOP นวัตวิถี และ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ นายวิทยา ชมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านแม่แมะ (บ้านต้นไม้) หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นะ และ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุขบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ให้การต้อนรับฯ และนำพาเยี่ยมชมผลการดำเนินกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมการวางแผนงาน/โครงการในการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized
คำค้น: , , ,