ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ อัญเชิญอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน มอบให้แก่นักเรียนและครูโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดศิริชัยนิตร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี .. 2476 โดยอาศัยศาลาวัดศิริชัยนิมิตรเป็นสถานที่เรียน ต่อมาเจ้าพงอินทร์ เชียงใหม่ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 2 ไร่ 64 ตารางวา ให้ก่อสร้างอาคารเรียน ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในครั้งนี้ได้รับอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จำนวน 105 ชุด ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร และลูกฟุตบอล จำนวน 4 ลูก ให้กับตัวแทนนักเรียน ทั้งนี้ยังได้มอบไดอารี่พระราชทานให้ครูและบุคลากรโรงเรียนฯ ด้วย

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่มาดูแลรักษาประชาชนที่มาร่วมพิธี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน และได้เยี่ยมโรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , ,