นักศึกษา มรภ.ชม. คว้า 2 รางวัล การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวจุรีรัตน์ ใจหล้า ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ นายจักริน จันทร์เป็ง นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ปรากฏว่า นายจักริน จันทร์เป็ง นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่วน นางสาวจุรีรัตน์ ใจหล้า นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้สำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอแสดงความยินดี มา โอกาสนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, บันเทิง, สังคม
คำค้น: , , , ,