ถุงขยะเอ็นจอย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณศรี ปานสูง กรรมการผู้จัดการ คุณเดช ปานสูง รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ถุงขยะเอ็นจอย (NJOY) ร่วมกับ คุณถิรวัฒน์ ดอกสวย ประธาน กต.ตร.สน. อุดมสุข จัดโครงการ “รักโลกด้วยการแยกขยะ” เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกความมีวินัยในการคัดแยกประเภทของขยะอย่างถูกวิธี พร้อมมอบถังแยกขยะ และถุงแยกขยะ ที่แบ่งแยกสีในแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ให้กับสถานที่สำคัญต่างๆภายในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ในการกำจัดขยะในลำดับต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ทำการส่งมอบชุดถังขยะไปยัง 6 จุด ได้แก่ 1.โรงเรียนราชดำริ 2.โรงเรียนคลองปักหลัก 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์ บริหารธุรกิจ 4.โรงพยาบาลสิรินธร 5. มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนา 6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนา

โดยถุงขยะเอ็นจอย (NJOY) ที่นำไปมอบให้เป็นถุงขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติภายใน 2 – 5 ปีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหลังเข้าสู่ขั้นการกำจัดขยะ และโครงการ“รักโลกด้วยการแยกขยะ” มีแผนส่งมอบชุดถังแยกขยะและถุงขยะอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2562 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/NjoyGarbageBag

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,